Consument

 

Informdata verzamelt data uit openbare bronnen als Overheid.nl, gemeentelijke websites, Rechtspraak en dag- en weekbladen. Het gaat om personen die niet meer bekend zijn op het adres waarop zij in de Basisregistratie Personen staan, maar ook personen die onder curatele of onder bewind staan, gebruik maken van de WSNP of persoonlijk failliet zijn.

Indien u reden heeft om aan te nemen dat er gegevens van u zijn opgeslagen door Informdata, dan kunt u een inzageverzoek indienen. Bij een onterechte of incorrecte registratie heeft u het recht om deze te laten verwijderen of aan te laten passen.

U kunt een inzageverzoek doen door een mail te sturen naar klantenservice@informdata.nl, met daarin uw volledige naam, geboortedatum en adresgegevens. Om er zeker van te zijn dat u zelf de persoon bent van wie de informatie wordt opgevraagd, dient u een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te sturen.

BELANGRIJK!
Maak in de kopie uw pasfoto onherkenbaar en uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld;
  • de datum waarop u de kopie afgeeft.

U kunt ook de KopieID App van de Rijksoverheid gebruiken, kijk voor meer informatie daarover op : Veilige kopie identiteitsbewijs.

Na ontvangst van uw verzoek wordt binnen 5 werkdagen aangeven of en zo ja, welke gegevens wij van u hebben geregistreerd. Na het verzenden van dat bericht worden de gegevens en documenten die wij van u hebben ontvangen direct van onze systemen verwijderd.