Dienstverlening

 

Bekend op adres

Voor online transacties is het belangrijk dat kan worden vastgesteld of een persoon op een adres bekend is of misschien recent verhuisd is.

Door samenwerking met diverse partijen met commerciële consumenten databases verkeert Informdata in een unieke positie om met de hoogst mogelijke mate van waarschijnlijkheid vast te stellen of een consument bekend is of bekend is geweest op het opgegeven adres.

Verhuisd

Voor online transacties is het tevens belangrijk dat kan worden vastgesteld of een persoon recentelijk van het opgegeven adres is verhuisd. Een product online bestellen op naam van een recent verhuisd persoon is een teken van potentiële fraude.

Informdata heeft toegang tot bestanden met consumenten die recent zijn verhuisd

Persoonsinformatie

Informdata ontsluit bestanden met specifieke persoonsinformatie en controleert of aan transacties met consumenten een zekere mate van risico is verbonden. Bijvoorbeeld of een consument handelingsbekwaam is of dat hij/zij niet meer op een bij de overheid bekend adres woont.

Curatele en Bewind

Personen van 18 jaar en ouder kunnen met een uitspraak van de rechtbank Onder Curatele of Bewind gesteld worden en zijn daarmee handelingsonbekwaam. De rechtbank wijst dan een curator aan die de financiën van deze persoon (de curandus) beheert. Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar.

Informdata beschikt met het ‘Onder Curatelen’ register al ruim 10 jaar over een, op basis van Rechtspraak uitgebrachte informatie, eigen opgebouwde en onderhouden bestand met onder Curatelen of Bewind gestelde personen.

Persoonlijke faillissementen

Indien een rechter iemand persoonlijk failliet verklaart, dan mag deze persoon zelf niet meer beslissen over zijn geld en bezittingen. De rechter benoemt daarvoor een curator. Informdata verzamelt, structureert en ontsluit persoonlijke faillissementen in een eigen database.

De failliet verklaarde persoon (ook wel gefailleerde) mag vanaf de uitspraak van de rechtbank niet meer over zijn/haar bezittingen beschikken.

WSNP

Personen met problematische schulden kunnen door de rechtbank worden beschermd door de Wet op de Schuldsanering Natuurlijke Personen (de WSNP). Registraties zijn inclusief (status) wijzigingen, waaronder beëindigingen, opheffingen, definitieve betalingen en informatie over de curator.

Rechtspraak, een overheidsorgaan, levert de brongegevens. De data wordt geleverd als ongestructureerde tekst. Informdata interpreteert, valideert, structureert en standaardiseert de gegevens dagelijks. Waarna het Insolventie Register wordt bijgewerkt en gegevens beschikbaar zijn voor bedrijven via een web service of levering van een computerbestand.

Vertrokken Onbekend Waarheen

Een toenemend aantal personen woont niet meer op het adres dat bekend is bij de overheid. Deze personen worden aangeduid met de afkorting VOW (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Per jaar betreft dit ca. 65.000 mensen die uit de officiële basisregistratie-bestanden van de overheid (BRP) verdwijnen.

Vaak zijn (financiële) problemen de reden waarom mensen ervoor kiezen te verdwijnen in de anonimiteit. Het aantal rekeningen dat door het bedrijfsleven om deze reden moet worden afgeschreven is een groeiend probleem. Informdata heeft sinds begin 2013 een significant aantal VOW’ers geregistreerd.

Overleden personen

Soms wordt identiteitsfraude gepleegd met de gegevens van overleden personen. Informdata controleert of de gegevens van een overleden persoon wordt gebruikt.

Adres informatie

Informdata verwerkt maandelijks de door het kadaster verstrekte BAG-informatie en bouwt daarmee, aangevuld met eigen databronnen, een Adressen en Postcode bestand op.

Het bestand bevat naast de adresgegevens ook de gemeentenaam en een aantal door Informdata in eigen beheer verzamelde kenmerken.

Voordelen

De belangrijkste voordelen om met Informdata samen te werken op een rij:

  • Voorkomen/reduceren adresfraude
  • Hoogste dekkingsgraad
  • Betrouwbaar en snel
  • Betrokkenheid

Interesse?

Indien u interesse heeft in onze dienstverlening, neem dan contact op met Lukas de Vries tel. +31 6 22 50 78 05